תהל"ה - תמיכה להורים של הומוסקסואלים, לסביות, טרנסג'נדרים וביסקסואלים

הכנס הארצי ה-2 של תהל"ה - קול קורא


                                           

קול קורא:

מדברים גאווה, מדברים משפחה 
'שינויים בבית'

הכנס הארצי ה-2 של עמותת תהל"ה  
יום שישי   24/03/2023   
סמינר הקיבוצים – תל אביב
15:00 – 08:00 
(הכנס יסתיים לפני כניסת השבת)

כתובת למשלוח התקצירים: tehila02020@gmail.com
ניתן לשלוח הצעות עד 23/02/01

עמותת תהל"ה נוסדה ב -1989 ושמה לה למטרה להעניק תמיכה להורים ובני משפחה של הקהילה הגאה. עיקר הפעילות של העמותה נעשה על ידי פעילים הורים לבני ובנות הקהילה הלהטב"קית בהתנדבות. עיקר פעילות העמותה סובב הפעלת קבוצות לעזרה עצמית המונחות על ידי הורים לבני ובנות הקהילה הלהטב"קית, קו סיוע טלפוני ומסירת סיפור אישי להעלאת מודעות לתחומים בהם העמותה פועלת בהם. מטרת הכנס היא לכונן מרחב למפגש משותף בו יחוזקו הקשרים בין הפעילים בארגון, כדי להציע פעילות בנושאים הרלוונטים לפעילות העמותה ולתת במה לנושאים המעסיקים את ההורים ובני המשפחה של להטב"קים ולהטב"קיות. ההרצאות והסדנאות בכנס יעסקו בשאלות הקשורות לנושא: 'שינויים בבית'. הבית אינו רק 'מקום פיזי שבו אנשים מתגוררים, אלא גם, חשוב מכך, 'מרחב דמיוני ומטאפורי של רגש ושייכות'. הבית אינו מוגבל לחלל הפיזי של הבית (או הדירה); הוא מחובר לפינות הפנימיות ביותר של רווחה נפשית. הבית הוא "מרחב של שייכות וניכור, אינטימיות ואלימות, תשוקה ופחד", והוא "מושקע במשמעויות, רגשות, חוויות ויחסים הנמצאים בלב החיים האנושיים" (3. p, 2004, Varley & Blunt .) הבית מסמן גם את הגבולות בין המרחב הפרטי לבין המרחב הציבורי, גבולות המבחינים בין מה שנמצא בתוך הבית לבין מה שנמצא מחוץ לבית אך גם גבולות המבחינים בין הפרטי והציבורי בתוך הבית עצמו, בין בני ובנות הבית. כמקימי המרחב הביתי, ההורות לילדים ולילדות להטב"קים מזמנת אתגרים לאורך כל ציר זמן ההורות. הבית שחלמו עליו ההורים דומה יותר או פחות לבית הממשי וגם לאחר הקמת הבית חלים בו שינויים. בכנס זה נרצה להציע להורים לילדים וילדות להטב "ק ים להעמיק בהיבטים שונים של שינויים בבית שלהם ולהעלות שאלות ביחס לשינויים אלו.
ניתן להתייחס לכך מכיוונים מגוונים ובאמצעים שונים, למשל: האם וכיצד הנטיה המינית והזהות המינית של הילד.ה השפיעה על הזוגיות של ההורים? אילו אתגרים ייחודיים יש בהורות לילד.ה להטב"ק.ית לעומת הורות לילד.ה הטרונורמטיבי.ת? האם וכיצד השתנו היחסים של ההורה עם בני משפחה אחרים בעקבות הנטיה המינית והזהות המינית של בנו/ביתו? האם ואיזו השפעה יש לנטיה המינית והזהות המינית של הבן/בת על תחומי הענין של ההורים? אילו שאלות התעוררו סביב שאלות של מין ומיניות בעקבות ההורות ללהטב"ק.ית? האם יש משמעות כלכלית או משפטית בהקשר של הורות ללהטב"ק.ית? איך השינויים בחברה הישראלית מניעים תהליכי שינוי בבית הפרטי בכלל ובהורות בפרט? אלו דוגמאות לנושאים סביבם ניתן להציע פעילות בכנס ואנו מעודדים את המציעים והמציעות להציע עוד נושאים הקשורים לנושא שינויים בבית, תוך העדפה למתן דגש על זוית המבט של ההורה ללהטב"ק.ית.

המעוניינים ומעוניינות להעביר פעילות בכנס בהתנדבות מוזמנות ומ וזמנים להציע הצעות משני סוגים:

1. הרצאת פתיחת הכנס – בראש ההצעה תופיע הכותרת "הצעה להרצאת פתיחת הכנס" ומתחתיה כותרת ההצעה, שמות המציעים, השיוך של מציעי ההצעה, כתובת מייל ומספר טלפון ליצירת קשר. ההצעה תכלול רציונל המפרט את הקשר בין נושא הכנס להרצאה, מטרת ההרצאה, הדגשת זוית המבט של ההורה ללהט"ב.ית והסוגיות המרכזיות שההרצאה תעסוק בה. משך ההרצאה 50 דקות והיא תינתן בפתיחת הכנס, בנוכחות כל משתתפי ומשתתפות הכנס. אורך ההצעה לא יעלה על 200 מילים.

2. הרצאה עצמאית באורך 60 דקות - בראש ההצעה תופיע הכותרת "הצעה להרצאה עצמאית באורך 60 דקות" ומתחתיה כותרת ההצעה, שמות המציעים, השיוך של מציעי ההצעה, כתובת מייל ומספר טלפון ליצירת קשר. ההצעה תכלול רציונל המפרט את הקשר בין נושא הכנס להרצאה, מטרת ההרצאה, הדגשת זוית המבט של ההורה ללהט"ב.ית והסוגיות המרכזיות שההרצאה תעסוק בה. ההרצאה תתקיים במקביל להרצאות אחרות באותו מושב. אורך ההצעה לא יעלה על 200 מילים.

3. סדנה חווייתית באורך 90 דקות (עד 20 משתתפים, יתקיים במקביל לסדנאות אחרות שיוצעו).
בראש ההצעה תופיע הכותרת "הצעה לסדנה חווייתית באורך 90 דקות" ומתחתיה כותרת ההצעה, שמות המציעים, השיוך של מציעי ההצעה, כתובת מייל ומספר טלפון ליצירת קשר. ההצעה תכלול רציונל המפרט את הקשר בין נושא הכנס לסדנה, מטרת הסדנה, הדגשת זוית המבט של ההורה ללהט"ב.ית והאמצעים החווייתיים באמצעותם תושג מטרת הסדנה. אורך ההצעה לא יעלה על 200 מילים.

4. הרצאה עצמאית באורך 30 דקות - בראש ההצעה תופיע הכותרת "הצעה להרצאה עצמאית באורך 30 דקות" ומתחתיה כותרת ההצעה, שמות המציעים, השיוך של מציעי ההצעה, כתובת מייל ומספר טלפון ליצירת קשר. ההצעה תכלול רציונל המפרט את הקשר בין נושא הכנס להרצאה, מטרת ההרצאה, הדגשת זוית המבט של ההורה ללהט"ב.ית והסוגיות המרכזיות שההרצאה תעסוק בה. ההרצאה תתקיים במהלך מושב משותף אם מרצה נוסף.ת. אורך ההצעה לא יעלה על 200 מילים.

5. מיצג אומנותי – בראש ההצעה תופיע הכותרת "הצעה למיצג אומנותי" ומתחתיה כותרת ההצעה, שמות המציעים, הרקע והשיוך של מציעי ההצעה, כתובת מייל ומספר טלפון ליצירת קשר. ההצעה תכלול תיאור של המיצג והאופן בו הוא קשור לנושא הכנס. אורך ההצעה לא יעלה על 200 מילים. ניתן לצרף גם תמונות להתרשמות.

הנחיות כלליות: 
1. בתחתית ההצעה יש להציג את הניסיון הרלוונטי של מציעי ההצעה בעיסוק בתחומי הכנס
    (עד 30 מילים). 
2. כל ההצעות יוגשו בגופן דויד, גודל 12 ושוליים של 3 ס"מ משני צידי הטקסט. 
3. במידה ויש צורך בהתאמות והגבלות יש לציין זאת בנפרד
    (גודל חדר, ציוד מיוחד, מתאים/לא מתאים לאוכלוסיות מסוימות וכו'). 
4. הפעילויות המוצעות צריכות להתאים לקהל הטרוגני מבחינת גיל, תחומי עיסוק, השכלה.
    למען הסר ספק: רוב המשתתפים אינם אנשי מקצוע מתחום הטיפול. 
5. להצעה יש לצרף בקובץ נפרד תמונת מציע.ת ההצעה אשר תופיע בחוברת הכנס.

כתובת למשלוח התקצירים: tehila02020@gmail.com
ניתן לשלוח הצעות עד 23/02/01

יו"ר הכנס: 
הגב' מירי ביאלר – יו"ר תהל"ה bialer.miri@gmail.com

חברות הוועדה המארגנת: 
הגב' רחל בועז – boasrachel@gmail.com
הגב' עידית קולטון – idit108@gmail.com
הגב' נעה בר אלי - noatehila@tehila.org.il 

אחראי תוכן: 
ד"ר זאבי אבישי – psychologist.Avishay@gmail.com