תהל"ה - תמיכה להורים של הומוסקסואלים, לסביות, טרנסג'נדרים וביסקסואלים

הצהרה - טיפול בנוער מגוון מגדרית (2023)


אנו, החתומות והחתומים מטה, רואים בדאגה מגמה מתגברת של התקפות על הטיפול מבוסס הראיות בילדים ונוער מגוונים מגדרית. לצערנו בתקופה האחרונה מתרבות כתבות ופרסומים אשר אינם מבוססים על הספרות המקצועית והינם מגמתיים ומסיתים נגד כל טיפול מאשש מגדר, בין אם הוא נוגע לנפש או לגוף. פרסומים אלו מתעלמים מהידע המחקרי והניסיון הקליני שנצבר לאורך שנים בנושא זה, ויוצאים כנגד העקרונות הטיפוליים הפסיכותרפויטיים והרפואיים המומלצים על ידי איגודי מקצועות הטיפול בישראל ובעולם. יתרה מכך, פרסומים אלו תומכים בעקיפין בטיפולי המרה, המנוגדים לניירות העמדה האתיים של האיגודים המקצועיים.

לקריאת ההצהרה המלאה, כולל רשימת החתומים עליה והפניות למאמרים עליהם היא מבוססת  כאן