תהל"ה - תמיכה להורים של הומוסקסואלים, לסביות, טרנסג'נדרים וביסקסואלים

מעבר למיניות – מבחר מאמרים בלימודים הומו-לסביים ותיאוריה קווירית (2003)


מעבר למיניות - מבחר מאמרים בלימודים הומו-לסביים ותיאוריה קווירית

עורכים: יאיר קדר, עמליה זיו, אורן קנר

מעבר למיניות הוא בספר מופיעים, לראשונה בעברית, טקסטים הנחשבים לאבני דרך בתחום: מאמריהם של מרי מקינטוש, אדריאן ריצ', מוניק ויטיג, מישל פוקו, ג'ון בוזוול, דייויד הלפרין, איב קוסופסקי סדג'וויק, דניאל בויארין, ג'ודית בטלר ואחרים – חוקרות וחוקרים מקשת רחבה של דיסציפלינות, מציעים תפיסות שונות של היסטוריה, תיאוריה ופוליטיקה הומו – לסבית/פמיניסטית/קווירית. 
המבוא לספר מציג את הרקע ההיסטורי והפוליטי לצמיחת התחום, את מקורותיו האינטלקטואליים, את משמעות המעבר מלימודים הומו – לסביים לתיאוריה קווירית, את תהליך המיסוד האקדמי של השדה בעולם ואת התחלותיו בישראל.