תהל"ה - תמיכה להורים של הומוסקסואלים, לסביות, טרנסג'נדרים וביסקסואלים

ההורים כבסיס בטוח למתבגר בתהליך ה"יציאה מהארון" בראי תאוריית ההתקשרות (2011)


 מתוך כתב העת: מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית 

גיליון מיוחד בנושא נוער לסבי, הומוסקסואלי, טרנסג’נדרי וביסקסואלי (להט”ב): התבגרות, זהות וסיכון בתוך חברה הטרוסקסואלית

כתבו אלינער פרדס, שירלי קובלסקי ואילה כץ

גיליון 33   סיוון, תשע"א ‐ יוני  2011

עורך‐אורח: ד"ר גידי רובינשטיין