תהל"ה - תמיכה להורים של הומוסקסואלים, לסביות, טרנסג'נדרים וביסקסואלים

גדילה בהיחבא: הומוסקסואליות בראי הפסיכואנליזה


בטקסט זה נבחנת תפישתה של הפסיכואנליזה את ההומוסקסואליות. למן האופנים והסיבות שבעטיין מתפתחת לדידה ההומוסקסואליות, דרך אופני הפתולוגיזציה של ההומוסקסואליות ע"י תיאורטיקנים פסיכואנליטיים ואופני הטיפול שהם המשיגו על מנת "לרפא" מפתולוגיה לכאורה זו. ארצה לבחון גם כיצד משתלבת התיאוריה הפסיכואנליטית על ההומוסקסואליות בתוך הקשר חברתי ופוליטי רחב יותר. בפרק הראשון יעסוק בגישתו של פרויד להומוסקסואליות הן בתיאוריה שלו והן בהתבטאויות שונות שלו בעניין. הפרק השני עוסק בתיאוריות פסיכואנליטיות אמריקאיות של ממשיכי פרויד ומתדיין בהיפוך שהם ביצעו לתפישת ההומוסקסואליות כפי שהציע פרויד. הדברים הללו ייקשרו גם בקונטקסט הפוליטי והחברתי של אותה התקופה. הפרק השלישי בוחן את טיפולי ההמרה, אותם טיפולים שהומלצו להומואים על מנת לשנות את נטייתם המינית להטרוסקסואליות. עוד ייבחנו בפרק זה טיפולי ההמרה כפי שהם נהוגים גם בימינו אנו. הפרק הרביעי והאחרון יעסוק במודל של "גדילה בהיחבא", דרכו תעלה האפשרות כי החבאתה והסתרתה של ההומוסקסואליות והתבגרות בחוויה של "החבא" יכולות לשמש קרקע לפסיכופתולוגיות שונות, שייתכנו בחיים הבוגרים בהמשך. במהלך פרק זה יוצגו גם מספר תיאורי מקרה ודוגמאות לאופני הגדילה בהיחבא.

לפתיחת המאמר (קובץ PDF) גדילה בהיחבא: הומוסקסואליות בראי הפסיכואנליזה
עבודת סמינריון של מאור ברזני